dimarts, 5 de novembre del 2013

Formació sobre drets de les dones i prevenció de la desigualtat i la violència envers elles
Adreçada a: Agents socials, integradors/es, agents de salut, personal d'organitzacions que intervenen amb poblacions immigrades, mediadores i mediadors interculturals.
Horari: Els divendres de 15.30h a 17.45h a la seu de la Fundació Igenus, C. Enric Granados 116, 2on, 1a, excepte el dimarts 3 de desembre (visita a la OND) que tindrà lloc al C. Ferran 32 baixos, de 16 a 18h. 

Calendari: 8, 15, 22 i 29 de novembre, 3,13 i 20 de desembre i 

10, 17, 24 i 31 de gener.

Objectius: 

Promoure el coneixement i l'exercici dels drets en les dones. 
Promoure el respecte a la dignitat, la igualtat i a la no discriminació. 
Millorar el coneixement de la legislació vigent. 
Augmentar el coneixement de les xarxes i recursos, afavorint l'accés als mateixos.
Disminuir la incidència i durada de les situacions de violència i maltractament, i de vulneració de drets, mitjançant la detecció precoç, la derivació i l’acompanyament dels casos.
Prevenir les situacions de violència i maltractament, així com la vulneració de drets, mitjançant la intervenció de les persones formades.

Metodologia de treball: 

- Sessions participatives on s'elaboraran els conceptes impartits.
- Coneixement detallat de la legislació actual i els recursos existents, tant específics com a generals.
Curso 1: “Drets de les dones i prevenció de la desigualtat”.
Calendari: 8, 15, 22 i 29 de novembre i 3 de desembre.

1a sessió: PRESENTACIÓ DEL CURS.

8 de novembre de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.

Docents: Anna Plaza i Llum Polo. Psicòlogues Clíniques, coordinadores del “Servei de prevenció i atenció de la violència i el maltractament” i del “Programa per a poblacions immigrades” de la Fundació Igenus.

Presentació dels/les assistents i de las coordinadores del curs.

Presentació del curs: objectius i metodologia de treball.

Presentació de l’Entitat.

2ona sessió: DONES I DRETS: LA LLARGA LLUITA DE LES DONES PER ACONSEGUIR ELS DRETS.

15 de novembre de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.


Docent: Gemma Cánovas. Psicòloga Clínica-Psicoterapeuta, especialitzada en psicologia de la dona, maternitat i infància. Ha treballat en serveis d'atenció a dones.

El sorgiment dels drets de les dones.
Recorregut per la història.
Situació actual i perspectives de futur.


3a sessió: EL DRET A LA VIDA, A LA LLIBERTAT I A LA SEGURETAT.

22 de novembre de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.

Docent: Anna Figueras. Advocada de la “Oficina per a la No Discriminació” de l’Ajuntament de Barcelona (OND).

El dret a la llibertat i seguretat: matrimonis forçats, esclavitud i tracta.
El concepte de refugiat i causes del dret d'asil. 


4a sessió: EL DRET A LA IGUALTAT. LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES.

29 de novembre de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.
Docent: Gemma Nicolás. advocada, doctora en dret. Investigadora en gènere i dret. 

Les directives europees.
La Llei orgànica per a la Igualtat efectiva entre dones i homes. Aspectes més rellevants.


5a sessió: VISITA A L’ OFICINA PER A LA NO DISCRIMINACIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE BARCELONA (OND).

3 de desembre de 16h a 18h. OND. C. Ferran nº 32, baixos.

Docents: Guadalupe Pulido, directora de “l’Oficina per a la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona” i Ester Sesma, psicòloga i tècnica de la Oficina.


Coneixement “in situ” de l'Oficina per a la No discriminació.

Els drets humans i la igualtat: La OND.
L'atenció i assistència a les persones.
Els tallers de reflexió d'actituds discriminatòries.

Curs 2: “Prevenció I atenció de la violència envers les dones”

Calendari: 13 i 20 de desembre i 10, 17, 24 i 31 de gener del 2014.


1a sessió: DONES I SALUT.

13 de desembre de 15h 30’ a 17h 45’
Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.


Docent: Hildegard Mausbach. Ginecòloga del “Centre d’atenció a la salut sexual i reproductiva” ( ASSIR) de Mataró. Experta en Planificació Familiar. Vice-presidenta de la “Societat catalana de contracepció de l’Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i Balears”.

L’ atenció de la salut en les dones.

Salut i immigració.

La diversitat de concepcions de la salut en les diferents cultures.

La funció de les mediadores i mediadors interculturals.

2ona sessió: LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES / SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA.

20 de desembre de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.

Docent: Hildegard Mausbach. 
El dret a la vida i a la integritat del cos: violència i maltractament, abusos, ablació...
Salut sexual i reproductiva.
Incidència de la violència i el maltractament en la salut de les dones i les nenes.
Circuits propiciatoris d’ atenció.

3a sessió: LES MANIFESTACIONS DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES EN LES DIFERENTS CULTURES.

10 de gener de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.
Docents: Anna Plaza i Llum Polo. Psicòlogues Clíniques, coordinadores del “Servei de prevenció i atenció de la violència i el maltractament” i del “Programa per a poblacions immigrades” de la Fundació Igenus.

El concepte de maltractament al nostre país i en les cultures de pertinença dels/les assistents al curs. 

Incidència i formes del maltractament en els seus llocs d’origen i al nostre país per als seus col·lectius de pertinença.
Legislació sobre el maltractament als diferents països..
Respostes i recursos davant el maltractament a cada cultura.

4a sessió: LA LEGISLACIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA AL NOSTRE PAÍS.

17 de gener de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.
Docent: Montserrat Salvador Cortés. Advocada, responsable de la “Comissió d’ estrangeria de l’ Associació de dones juristes”.

El que cal saber sobre la legislació al nostre país (qüestions pràctiques):
- La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere.
- La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, del 16 d'abril del 2008.
- Incidència de la llei i reglaments d'estrangeria en l'atenció a la violència i el maltractament. 

5a sessió: RECURSOS I XARXES EN L’ATENCIÓ.

24 de gener de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.

Docent: Oriana Novau Onrubia. Psicòloga especialista en l’abordatge i el tractament de la violència, Associació Safareig.

Recursos i xarxes que intervenen en l’ atenció al maltractament.

Ús de les xarxes i els recursos.

6a sessió: TANCAMENT DEL CURS.

31 de gener de 15h 30’ a 17h 45’

Fundació IGENUS C. Enric Granados 116, 2on, 1a.

Docents: Anna Plaza i Llum Polo. Psicòlogues Clíniques, coordinadores del “Servei de prevenció i atenció de la violència i el maltractament” i del “Programa per a poblacions immigrades” de la Fundació Igenus.

Anàlisi i valoració del curs per part dels/les assistentes i de les coordinadores del curs.

Conclusions i propostes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMALS
Els cursos estan finançats per la “Regidoria de Dona i Drets Civils de l’ Ajuntament de Barcelona” i per la “Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya”.
Es imprescindible la participació activa, la puntualitat i l’assistència a les sessions per a l’ obtenció del certificat.

La formació té una durada de 25 hores.

Les sessions tindran lloc a la Fundació IGenus (C. Enric Granados 116, 2on, 1a) i a l’ Oficina per a la No Discriminació (C. Ferran 32 baixos).

Anna Plaza i Llum Polo

Servei de prevenció i atenció a la violència i el maltractament.

Programa per a poblacions immigrades.

Fundació Igenus.

Telèfon. 93.237.41.83

Fax : 93. 415.70.89

INCRIPCIÓ PREVIA:  E-MAIL : pram@genus.es