dijous, 12 de març del 2015

Persisteix la desigualtat de gènere en el sector culturalL'informe de la UNESCO " Igualtat de gènere: patrimoni i creativitat "mostra la necessitat que hi ha de crear debat i investigació i de sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància de la igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats entre les dones i els homes, els nens i les nenes en l'àrea del patrimoni i la creativitat.

Aquesta publicació reconeix que la cultura és determinant en la forma en què les persones i les comunitats entenen el món actual i en com conceben i conformen el seu futur. Fins ara les dones han patit marginació en la cultura i han hagut de fer front a obstacles per accedir, contribuir i participar de forma igualitària en el cinema, al teatre, a la música, les art o el patrimoni. Així, se'ls ha obstaculitzat desenvolupar el seu potencial dificultant el desenvolupament global sostenible i inclusiu.

En un qüestionari que es va realitzar a diversos països, el 58% van respondre que havien desenvolupat polítiques culturals que inclouen referències específiques a la igualtat de gènere o l'apoderament de les dones. Brasil, Mèxic i Perú van afirmar que les polítiques culturals dels seus països esmenten la igualtat de gènere.

El patrimoni, per la seva banda, "és un llegat de generacions passades, apreciat pels seus valors estètics, espirituals i socials, reconeguts entre els membres d'una societat. La continuïtat històrica a la qual aspiren les societats està basada en la transmissió del patrimoni i dels valors relacionats amb ell al llarg del temps "diu l'informe. I les relacions de gènere tenen un paper important en la configuració del que interpretem i valorem com a patrimoni. Per tant, les desigualtats de gènere estan en el procés d'identificació del patrimoni i en els processos de transmissió i protecció formal.

Pel que fa al món creatiu, les dones estan representades en aquest sector. No obstant això, en l'àmbit de la interpretació segueix sent una representació desigual i les dones continuen estant absents en els llocs de responsabilitat del sector creatiu. Hi ha 'sostres de vidre "que bloquegen la capacitat de la dona per desenvolupar completament els seus talents i potencial i beneficiar-se de les oportunitats creatives i artístiques de l'economia creativa.

Hi polítiques i mesures nacionals que contribueixen a la igualtat de gènere. Entre ells, trobem, per exemple, la programació de ràdio educativa i cultural que s'ha promogut a Mèxic. Amb aquesta programació de ràdio es pretén incrementar la visibilitat i el reconeixement d'artistes, productores, escriptores i locutores. A Argentina, hi ha el "Programa de la Dona" que busca desenvolupar activitats públiques per canviar els estereotips de gènere, educar sobre els drets de la dona, fomentar bones pràctiques, reconèixer les aportacions de la dona en diferents camps d'acció i la promoció de la producció artística referida a la dona i creada per les dones. Per la seva banda, a Guatemala s'han pres mesures per promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones en la cultura, especialment, entre les dones indígenes.

Per ara, la garantia de la igualtat entre homes i dones en el sector cultural no s'ha abordat adequadament en la gran majoria dels països. Per tant, l'informe fa una crida i ofereix recomanacions a governs, a responsables de la presa de decisions i la comunitat internacional per promocionar la igualtat de gènere en les àrees creatives i de patrimoni.