dimecres, 8 d’abril del 2015

Taller "Esborrem estereotips, creem diversitat" a Sabadell

Crea el teu curtmetratge i trenca amb els estereotips!
A totes les dones que vulguin endinsar-se al món de l'audiovisual per explorar i compartir experiències de vida, us convidem als tallers "Esborrem estereotips, creem diversitat".

El taller consta de 3 sessions de 4h. Estarà dividit en dues fases de treball, la primera, serà una fase d'introspecció on s'estimularà el contacte, el diàleg i el coneixement mutu indagant en els nostres camins de vida i reflexionant sobre el nostre paper dins la societat i les múltiples maneres de ser i fer. En la segona fase s'aprendran els mecanismes per portar a terme una peça audiovisual on es faci un retrat sobre cada una de les participants amb la finalitat de trencar amb els estereotips que recauen sobre les dones. La tercera sessió estarà dedicada a visionar les històries de vida realitzades i portar a terme un debat.

Lloc: L'Estruch c/ Sant Isidre 140, 08208 Sabadell
Dates:17 i 24 d'Abril (tercera sessió a determinar amb el grup)
Hora: 10h - 14h
Inscripcions: Anna Alié info@fundaciogune.org / Omaira Beltrán info@llatins.org /
Servei de Guarderia
Preu: Gratuït

¡Crea tu cortometraje y rompe con los estereotipos! 
A todas las mujeres que quieran adentrarse en el mundo del audiovisual para explorar y compartir experiencias de vida, le invitamos a los talleres "Borremos estereotipos, creemos diversidad".

El taller consta de 3 sesiones de 4h. Estará dividido en dos fases de trabajo, la primera, será una fase de introspección donde se estimulará el contacto, el diálogo y el conocimiento mutuo indagando en nuestros caminos de vida y reflexionando sobre nuestro papel en la sociedad y las múltiples maneras de ser y hacer. En la segunda fase se aprenderán los mecanismos para llevar a cabo una pieza audiovisual donde se haga un retrato sobre cada una de las participantes con el fin de romper con los estereotipos que recaen sobre las mujeres. La tercera sesión estará dedicada a visionar las historias de vida realizadas y llevar a cabo un debate.


Lugar: L'Estruch c/ Sant Isidre 140, 08208 Sabadell
Días: 17 i 24 de Abril (tercera sesión a determinar con el grupo)
Hora: 10h - 14h
Inscripciones: Anna Alié info@fundaciogune.org / Omaira Beltrán info@llatins.org /
Servicio de Guarderia
Preu: Gratuito