dimecres, 4 de novembre del 2015

Reconeguem les violències sexuals. Jornada de reflexió i debat
El passat mes de febrer es va posar en marxa el Grup de Treball tècnic internistitucional per a l’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, depenent de la Comissió Nacional per a un Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. Durant aquests mesos hem estat treballant entorn al model conceptual i estem finalitzant una diagnosi sobre l’abordatge que actualment s’està fent a Catalunya, amb l’objectiu de poder crear conjuntament un model d’intervenció integral i aplicable a tot el territori. El nostre compromís es poder presentar aquest nou model a finals del 2016. Mentrestant, volem aprofitar aquest espai tècnic obert que ens dóna la jornada anual de l'Institut Català de les Dones per compartir amb totes i tots els professionals dels circuits contra la violència masclista algunes de les reflexions fetes durant aquests mesos. 


Objectius

Pensar sobre el significat de les violències sexuals en el context actual.
Reflexionar entorn als aspectes comuns de les diferents manifestacions de les violències sexuals.
Reflexionar entorn a les oportunitats que la revisió del model ens permet per afrontar l’abordatge de les violències sexuals
Reflexionar entorn a les dificultats d’abordatge, tenint en compte la diversitat de les dones, adolescents i nenes i els diferents eixos de la intervenció (prevenció, detecció, atenció i recuperació). Presentar una bona pràctica molt recent entorn les violències sexuals. 

Programa


9.30h. Acreditacions.

10h. Inauguració de la jornada a càrrec de Montse Gatell Pérez, presidenta de l’Institut Català de les Dones.

10.30h. Conferència marc: El significat de les violències sexuals, a càrrec de Ruth Mestre i Mestre, professora de Filosofia del Dret de la Universitat de València.

11.45h. Descans.

12.15h. Taula de diàleg: Reflexions des de l’experiència de les diferents manifestacions de les violències sexuals. 
Lluïsa García –Esteve, psiquiatra responsable del Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques amb dones víctimes d’una agressió sexual. Aportarà reflexions des de l’experiència amb agressions sexuals.
Ana Fábregas Martínez, coordinadora de projectes de l'Associació Genera. Aportarà reflexions des de l’experiència amb el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual .
Miquel Missé Sánchez, coordinador de l'Observatori Noctambul@s: Observatori qualitatiu sobre la relació entre el consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d'oci nocturn, de la Fundació Salut i Comunitat . Aportarà reflexions des de l’experiència amb l’assetjament sexual i agressions sexuals a joves a l’àmbit comunitari.
Alba Garcia Sánchez, secretària de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya. Aportarà reflexions des de l’experiència amb l’assetjament sexual a l’àmbit laboral. 
Noelia Igareda González, professora de Filosofia del Dret de la UAB i investigadora del Grup de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aportarà reflexions des de l’experiència en l’estudi dels matrimonis forçats i la mutilació genital femenina.

Dinamitza: Montse Pineda, de Creación Positiva.

14.15h. Campanya Digues prou, no estàs sola. Bona pràctica promoguda per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tàrrega, a càrrec de Mireia Fontanet Viladot, coordinadora de Polítiques Igualtat. 

Persones destinatàries

Professionals de tots els recursos i serveis públics i privats que intervenen directament en l’abordatge de la violència masclista a través de qualsevol dels circuits i protocols d’actuació existents.
Personal estratègic de les administracions pública que treballen en qualsevol dels àmbits d’intervenció implicats en la lluita contra la violència masclista (atenció a dones, social, sanitari, de seguretat, d’execució penal, judicial i ocupacional).
Futurs professionals que puguin estar en contacte amb les violències sexuals (estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior relacionats). 

Dades de la jornada

Data: 23 novembre de 2015
Lloc: Casa del Mar de Barcelona (Carrer d'Albareda, 1-13). Barcelona
Horari: De 9 a 14.30 hores


Inscripció


Inscripció gratuïta i obligatòria mitjançant aquest formulari.